Tukemme sijaisperheelle

Me SOS-Lapsikylässä emme jätä sijaisvanhempia yksin. Meille on tärkeää, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea sijaisvanhempia tärkeässä tehtävässään.

Sijaisvanhemmille annettava tuki voi vaihdella lasten ja sijaisperheen tilanteiden mukaan. Perheen ja lapsen tilanne ohjaa tuen määrää. Perheen tukityöntekijöinä toimivat lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä ohjaaja/erityistyöntekijä.

TUKEMME SIJAISPERHEILLE:

 • nimetty tukityöntekijä jokaiselle sijaisperheelle
 • säännölliset tukitapaamiset ja yhteydenpito sijaisperheen ja tukityöntekijöiden kesken
 • työnohjaus
 • tukea sijaissisaruuteen
 • vertaisryhmätapaamiset ja muut vertaistuelliset kohtaamiset
 • täydennyskoulutus (2 päivää vuodessa)
 • tuki vapaiden järjestelyyn
 • psykologin tai perheterapeutin konsultointimahdollisuus tilanteen ja tarpeen mukaan
 • valvotut ja tuetut tapaamiset sijoitetulle lapselle ja hänen läheisilleen
 • sijoitetun lapsen ja hänen verkostonsa mahdollisuus tapaamistilojen käyttämiseen
 • tukea lapsen verkoston kohtaamiseen ja mahdollisiin haasteisiin
 • tukea lapsen asiakassuunnitelmaneuvotteluihin
 • erilaiset ryhmätoiminnot (lasten osallisuus- ja vertaisryhmät)
 • yhteisölliset tapahtumat ja tilaisuudet
 • päivystyksellinen tuki sijaisperheille
 • palveluohjaus sijaisperheelle erilaisiin palveluihin

Haluatko lisätietoa sijaisvanhemmuudesta SOS-Lapsikylässä? Tilaa ilmainen infopaketti täyttämällä sivulla oleva lomake.