tukemme sijaisperheelle

Tukemme sijaisperheelle

Me SOS-Lapsikylässä emme jätä sijaisvanhempia yksin. Meille on tärkeää, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea sijaisvanhempia tärkeässä tehtävässään.

Sijaisvanhemmille annettava tuki voi vaihdella lasten ja sijaisperheen tilanteiden mukaan. Perheen ja lapsen tilanne ohjaa tuen määrää. Perheen tukityöntekijöinä toimivat lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä ohjaaja/erityistyöntekijä.

TUKEMME SIJAISPERHEILLE:

 • nimetty tukityöntekijä jokaiselle perheelle
 • työnohjaus (yksilö- tai ryhmämuotoinen)
 • kuukausittaiset tukitapaamiset
 • vertaisryhmätapaamiset
 • täydennyskoulutus (2 päivää vuodessa)
 • sosiaalityöntekijän tuki ja konsultaatio
 • sosiaaliohjaajan tuki ja käytännön apu perheelle
 • tuki vapaiden järjestelyyn
 • psykologin tai terapeutin konsultointimahdollisuus tarpeen mukaan
 • valvotut ja tuetut tapaamiset ja mahdollisuus tapaamistilojen käyttöön
 • tukea lapsen verkoston kohtaamiseen ja mahdollisiin haasteisiin
 • yhteisölliset tapahtumat
 • tukea lapsen asiakassuunnitelmaneuvotteluihin
 • erilaiset ryhmätoiminnot (mm. sijaissisaruustyöskentely)
 • päivystyksellinen tuki 24/7.

Haluatko lisätietoa sijaisvanhemmuudesta SOS-Lapsikylässä? Tilaa ilmainen infopaketti täyttämällä sivulla oleva lomake.

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen suostun, että henkilötietojani käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti