SIJAISVANHEMMUUSVALMENNUS

Valmennus
ensiaskel
sijaisvan-
hemmuuteen

SIJAISVANHEMMUUSVALMENNUS

Valmennus valmistaa sijaisvanhempaa tulevaan

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus? Ota rohkeasti meihin yhteyttä!

SOS-Lapsikylän ammattilaiset kartoittavat kanssasi soveltuvuutta sijaisvanhemmaksi. Kokoamme valmennusryhmiä jatkuvasti eri puolilla Suomea toimipisteissämme. Sijaisvanhemmaksi tarvitaan erilaisia ihmisiä, koska sijoitettavilla lapsilla on erilaisia tarpeita.

Sijaisvanhemman tulee käydä sijaisvanhemmuusvalmennus eli PRIDE-valmennus, joka koostuu yhdeksästä teemallisesta ryhmätapaamisesta, yksilötapaamisista valmentajien kanssa sekä kotitehtävistä.

Mikäli sivulla ei näy alkavaa valmennusta, ota meihin yhteyttä!

Mikä on sijaisvanhemmuusvalmennus?

Sijaisvanhemmuuteen valmisteleva sijaisvanhemmuusvalmennus, eli PRIDE on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennus. Sen aikana saa tietoa sijaisvanhemmuudesta ja voi miettiä yhdessä kouluttajien kanssa omaa halukkuuttaan ja valmiuksiaan ryhtyä tehtävään. Valmennus on pakollinen ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä.

PRIDE muodostuu sanoista:

P = Parents´= vanhempien
R = Resources for = voimavara johonkin eli
= Information = tietoon
D = Development = kehittymiseen
E = Education = oppimiseen

PRIDE sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista ja kirjallisia kotitehtäviä, joiden avulla voi arvioida omien elämänkokemusten vaikutuksia mahdolliseen sijaisvanhempana toimimiseen. PRIDE-kouluttajina toimivat kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. PRIDE-valmennus kestää useamman kuukauden.

Valmennuksen tavoitteet

PRIDE-valmennuksen tavoitteena on antaa lisätietoa sijoitetun lapsen oikeuksista ja sijaisvanhemman velvollisuuksista sekä valmistaa sijaisvanhempaa tuleviin haasteisiin. Valmennuksessa on luento-osuuksien lisäksi mielikuvaharjoituksia, ryhmä- ja paritehtäviä. Valmennus kestää noin puoli vuotta. On tärkeää, että prosessi on tarpeeksi pitkä, jotta sijaisvanhemmuudesta kiinnostunut ehtii omaksua valmennuksessa saamaansa tietoa, omaa ja perheensä tilannetta sekä pohtia omia tunteitaan ja valmiuttaan ryhtyä sijaisvanhemmaksi.

Valmennuksen jälkeen pyrimme yhdistämään sopivan lapsen sopivaan sijaisperheeseen. Kun sijoitus käynnistyy, SOS-Lapsikylän ammattilaiset tukevat sijaisperheitä monipuolisesti.

 

Valmennuksessa keskustellaan haasteista ja onnistumisista

PRIDE-valmennuksen aikana käsitellään kaikkia sijaisvanhemmuuteen liittyviä asioita – niin haastavia aiheita kuin onnistumisen hetkiäkin. Sijaisvanhemmuus on kokonaisvaltainen tehtävä, jonka mukana sijaisvanhemman elämään tulee muitakin uusia ihmisiä kuin sijoitettavat lapset. Yksi valmennuksen aiheista onkin, miten toimia tai tulla hyvin toimeen sijoitettavan lapsen biovanhempien kanssa.

Valmennuksessa keskitytään laajasti myös sijaisvanhemmuuden tuomiin haasteisiin. Valmennuksen lopussa perheet ja valmentajapari tekevät yhdessä loppuarvioinnin, jossa punnitaan, onko perhe valmis sijaisperheeksi. Avoimella mielellä ja lähtemällä täysillä mukaan valmennuksesta saa eniten irti.

”Jätimme asian hautumaan ja juttelimme lasten kanssa prosessin kuluessa useita kertoja. Näin lapset ehtivät pikkuhiljaa tottua ajatukseen, ja lopulta kun olimme PRIDE-valmennuksessa, he alkoivat jo kysellä, että koska se lapsi tulee."
SOS-Lapsikylän sijaisvanhempi

Ajankohtaista